Tänavapuhastusfirmad on suutnud tagada magistraaltänavate hoolduse - liiklus toimis ja ühistranspordi liikluses erilisi häireid ette ei tulnud, teatas Raepress.

Pideva lumesaju tingimustes on kergliiklusteede ja ühistranspordipeatuste hooldusintervall 6-8 tundi. 

 „Kõige suuremad probleemid lume koristamisega on linnaosade valitsustel, kelle korraldada on lume koristamine kõrvaltänavatel ja kvartalisisestel teedel. Seal segavad parkivad autod lume koristamist. „2010. aasta teerajatiste puhastustööde eelarve on 165 miljonit krooni, millest talihooldustöödeks kulub arvestuslikult ligikaudu 15 miljonit krooni kuus,“ ütles abilinnapea Deniss Boroditš.

Tallinna kommunaalamet kutsub kinnistuomanikke üles korraldama libedusetõrje töid kinnistutega piirnevatel kõnniteedel. Jälgida tuleb ka võimalikke katustelt langevaid lumelaviine, riskantsed kohad tuleb märgistada hoiatuslintidega või tõkenditega, mis juhivad kodanike tähelepanu võimalikule ohule. Kinnistute valdajad peavad tagama ka libedusetõrje kõnniteedel.

 Lume äraveo peab iga kinnistuomanik ise organiseerima. Linnakodanikelt võtab lund vastu OÜ SLOPS, aadressil Maleva 4 ja Jõelähtme prügila, hinnaga 24 krooni tonn, mis teeb ühe keskmise veokikoorma maksumuseks 240.- krooni.

Tallinna tänavatel töötas möödunud ööl ja täna varahommikul kokku 97 tänavapuhastusmasinat ja 22 käsitööbrigaadi. Tänavatele puistati 165,6 t kloriide ja 44,1 t sõelmeid. 

 Kesklinnast veeti lund välja Ravi tänavalt, Hospidali tänavalt, Süda tänavalt, Toomkooli tänavalt, Müürivahe tänavalt ja Tartu maantee viadukti alt. Vanalinnast veeti välja kokku 3824 m3 lund, lõuna piirkonnast veeti välja 360 m3 lund (Kadaka pst, Vabaduse pst kõnniteed) ja põhja piirkonnast 160 m3 lund.

Ilmaprognooside kohaselt jätkub lumesadu Tallinnas ka homme ja ülehomme ning reedeks on taas tõsisemat tuisku oodata.