Kuidas saaksid eestlased panustada Euroopat tabanud pagulaskriisi lahendamisse, aitasid Eesti Päevalehel välja selgitada MTÜ Eesti Pagulasabi juht Eero Janson, Johannes Mihkelsoni keskuse pagulaste tugiisikuteenuse juht Juhan Saharov ja Eesti inimõiguste keskuse õigusekspert Anni Säär.

Kui on soov aidata neid pagulasi, kes viibivad Eestis

1. Eestis elavate pagulaste materiaalseks abistamiseks on kõige parem võtta ühendust Vao varjupaigataotlejate keskusega. Kui on soov konkreetsel viisil (annetada raha, riideid jne) aidata, tasub küsida, kas neil on sellist abi vaja, ning mõelda, kuidas see abi nendeni toimetada.

Avalehele
Loe veel: