Nimelt selgus hiljuti Pärnu muuseumis läbi viidud järelevalve käigus, et asutusel puu­dub korralik ülevaade oma varast.

Ettekirjutusest saab välja lugeda, et muuseumil puudub osaliselt muse­aalide arvestusdokumentatsioon. Samuti puuduvad muuseumikogude inventeerimisraamatud. „Kartoteeke on peetud osaliselt kuni 1998. aastani. Deposiitide arvestust on peetud 1980. aastateni. Puudub dokumentatsioon enne 2009. aastat teostatud inventuuride kohta,” seisab ettekirjutuses.

Lisaks eelnevale on muuseumikogu hoiustamistingimused ebarahuldavad.

Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa jäi avastatud puuduste kohta lisaselgituste andmisel napisõnaliseks, teatades, et põhjalikumalt saab ta järelevalve tulemustest rääkida siis, kui Pärnu muuseum on ettekirjutusele vastanud.

Pärnu muuseumi direktor Aldur Vunk ütles, et ettekirjutuses viidatakse puudustele, mida pole. „Näiteks on meil olemas deposiitide registreerimise kord, nagu olema peab,” täpsustas Vunk. Direktori kinnitusel on muuseumi vara säilinud ja museaalid olemas.