Sama sihtasutus rajab hooldushaiglat ka endisse Hiiu lastehaiglasse ja peab juba kahte töötavat hooldekodu Pärnumaal.

PJV Hooldusravi saab halvas korras haiglahoone enda kätte 25 miljoni krooni (1,6 miljoni euro) eest, kuid kohustub sinna 2013. aastaks investeerima 70,7 miljonit krooni (4,52 miljonit eurot). 2013. aastaks peab lagunevast ja tuleohutuse seisukohast lausa ohtlikust majast saama nüüdisaegne hooldusravikeskus ja hooldekodu. 

Keila haigla antakse SA-le PJV Hooldusravi üle tuleva aasta märtsis. Seejärel algavad ehitustööd, mille tulemusel valmib 200 kohaga hooldusravikeskus ning 150 kohaga hooldekodu. Projekti kogumaksumus on 131,9 miljonit krooni (8,43 miljonit eurot), millest 70,7 miljonit krooni peab maksma PJV Hooldusravi, ülejäänu tuleb Euroopa regionaalarengu fondist.

Investeeringute kõrval lasub PJV Hooldusravil veel kohustus leida kasutus hoones praegu tühjalt seisvatele pindadele.

1980-ndate lõpus valminud Keila haigla hoonetekompleksis tegutseb praegu regionaalhaigla järel- ja hooldusravikliinik, kus on 165 voodikohta. Lisaks tegutsevad seal AS Keila Taastusravikeskus ning muud üürnikud.

Järelravikliinik tuuakse 2011 jaanuaris-veebruaris üle regionaalhaigla Hiiu korpusesse, hooldusravikliinik antakse Keila haiglaga koos üle SA-le PJV Hooldusravi.