Reformierakondlasest justiitsminister Kristen Michal tõstis Eestis taas kord päevakorda homo- ja vabaabielude õigusliku reguleerimise vajaduse ning saatis neljale suuremale erakonnale kirja, milles pakkus välja konkreetseid lahendusi selliste kooselude reguleerimiseks.

Kokku pakkus minister välja neli võimalikku lahendust, millest esimene neist on jätta kõik nii, nagu seni on olnud, kirjutas ERR Uudised.

Teine ettepanek on luua näidislepingute pakett, mis sisaldaks standardlahendusi varasuhete, ülalpidamiskohustuste, pärimisõiguse jt õiguslike küsimuste reguleerimiseks partnerite omavahelistes suhetes.

Kolmas ettepanek on jätta kehtiv õiguskord suuresti muutmata, eemaldades vaid üksikutes seadustes mõningad asjaolud, mis asetavad mitteabielulise kooselu partnerid abikaasadega võrreldes ebavõrdsesse olukorda.

Viimane ettepanek on võimaldada abielluda ka samasoolistel paaridel, mille jaoks ei ole vaja eraldi seadust, vaid piisab perekonnaseaduse täiendamisest ning mõningate teiste muutmisest.