Tuhala nõiakaev Nabalas ----

 Keskkonnaministeerium teatas vastuseks Nabala lubjakivimaardlas kaevandamise alustamisest huvitatud Paekivitoodete Tehase OÜ arupärimisele, kui kaugele on jõutud piirkonnas plaanitavate täiendavate uuringutega, et ilmselt tuleb Nabalasse taotletavate kaevandamislubade menetlemine peatada. Ministeeriumi nõunik Rein Raudsep osutas hiljutises vastuskirjas, et lähiajal on plaanis piirkonnas täiendavalt inventeerida kohalikke loodusväärtusi. „Keskkonnaamet on seisukohal, et otsuse kaitseala moodustamise suhtes saab vastu võtta peale täiendavate uuringute läbiviimist. Täiendav loodusväärtuste inventuur on kavandatud läbi viia käesoleval aastal, tööde esitamise tähtajaga 2011. aasta lõpus,” sedastas Raudsep. Peale loodusväärtuse kaardistamise võetakse lähiajal piirkonnas ette ka lisauuring, et täpsustada selle karstunud paiga hüdrogeoloogilist režiimi ning selle seost geoloogilise eripäraga. Selle uuringuga loodetakse ühele poole saada alles 2013. aasta sügisel. „Uurimistöö on mahukas ning seetõttu pikaajaline ja võib tingida Paekivitoodete Tehase OÜ-st mittesõltuvatel põhjustel Tammiku lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamise viibimise ning keskkonnamõju hindamise programmi kehtivusaja möödumise,” märkis Raudsep ning lisas, et seetõttu kaalub ministeerium kõigi Nabala lubjakivimaardla piires taotletavate maavara kaevandamise lubade taotluste menetluste peatamist.