Riigikohus keeldus hiljuti asja arutamast, kuna leidis, et Kose vallavolikogu kassatsioonikaebus on ilmselt põhjendamatu.

Kose vallavanem Vello Jõgisoo ütles, et kuigi kohus on Rahkvälja maastikukaitseala moodustamist puututava otsuse õigustühiseks kuulutnud, pole vald siiski enda huvide eest seismast loobunud. „Euroopa kohtusse pole meil plaanis minna, aga näeme muid lahendusvariante, kuidas asjaga edasi minna,“ rääkis Jõgisoo, märkides, et ilmselt 17. detsembril kogunev vallavolikogu oma varasema otuses ka tühistab.

Ühe võimalusena kaalub vald praegusele Rahkvälja maastikukaitseala kaitsestaatuse säilitada läbi valla planeeringute. „Valla üldplaneeringust on võimalik kõnealusesse piirkonda jäävad Tuhala, Tammiku ja Kata külad välja jätta ning nende kohta eraldi planeering koostada,“ selgitas Jõgisoo. „Planeeringu menetlemine oleks avalik ning selle käigus on võimalik kaitseala moodustamise vajalikkust taaskord põhjendada.“

Teise päevakorral oleva lahendusvariandina käis Jõgisoo välja, et vallal tuleb lihtsalt Paekivitoodete Tehase OÜ tellitud keskkonnamõju hindamise käigus oma sõna maksma panna.

Vallavanem märkis, et hiljutised georadariuuringute käigus leidis kinnitust asjaolu, et Nabala piirkonnas on olemas maa-alsed jõed.
Looduskaitsjad ja kohalikud kardavad, et kaevanduste tulles jäävad maa-aulsed jõed ühes Tuhala nõiakaevuga kuivale.

Paekivitoodete Tehas OÜ vaidlustas Kose vallavolikogu otsuse, kuna vald oli jätnud ettevõtte riikliku tähtusega paekivimaardla kohale maastikukaitseala loomise plaanist teavitamata. Samal ajal oli ettevõte kaevandamise võimallikkust puudutavatele keskkonnauuringutele kulutanud ligi kaks miljonit krooni.