Marko Mumm

Justiitsministeeriumi teatel on muudatuse põhjuseks valdkonna arengukavas seatud eesmärk vananenud arhitektuuriga Murru vangla sulgeda, samuti vajadus tulla toime väiksema eelarvega kui eelmisel aastal. Murru vanglas vähendatakse ka mehitatud välisvalvet, asendades see osaliselt tehnilise valvega.

Osa Murru vangla ametikohtadest viiakse üle Harku vangla koosseisu. Seoses ümberkorraldustega väheneb ametikohtade arv vanglateenistuses kokku 76 võrra. Koondatavate ametnike arv ei ole täna veel teada, kuna see sõltub sellest, kui palju Murru vangla ametnikke võtab vastu tööpakkumise teistes vanglates.

Murru vanglas viidi suuremad ümberkorraldused läbi juba 2008. aastal, kui avati uus Viru vangla. Ümberkorralduste käigus suleti mitu eluosakonda ning vähendati vangide arvu, samuti vahetati välja seal hoitavate vangide kontingent. Varasema umbes 1500 vangi asemel on Murrus praegu alla 600 kinnipeetava.

Täna viibivad Murru vanglas põhiliselt seksuaalkurjategijad, liikluskuritegusid teinud inimesed ning enam kui 55-aastased vangid.

Harku vanglasse viiakse põhiliselt vanemad kinnipeetavad. Meesvangid paigutatakse Harku vanglas eraldi üksusesse, kus nad naisvangidega kokku ei puutu. Naisvange on seni hoitud neljas vanglas: suurem osa neist – süüdimõistetud – on paigutatud Harku vanglasse. Tallinna, Tartu ja Viru vanglas hoitakse naissoost vahistatuid.

Justiitsvaldkonna arengukava järgi suletakse Murru vangla täielikult hiljemalt aastal 2015.