Apotheka on Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tegutsenud ilma üürilepinguta nüüd juba üle üheksa kuu. Foto: Madis Veltman

Näiliselt lihtne vaidlus selle üle, kas ravimiametil on õigus peatada tegevusluba apteegil, millel puudub kehtiv üürileping, on nüüd saanud juba kahelt kohtuastmelt ootamatu vastuse. Kehtiva üürilepingu puudumine ei anna ametile õigust apteegi tegevusluba peatada.

Meenutuseks: eelmise aasta oktoobri alguses peatas ravimiamet Apotheka (Terve Pere Apteek OÜ) tegevusloa, sest nende üürileping Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) oli lõppenud. Apteek oli sunnitud mõneks päevaks uksed sulgema. Apotheka kaebas aga otsuse kohtusse ja taotles esialgset õiguskaitset. Apteek saigi selle ja avas taas Eesti ühel tulusaimal apteegipinnal oma uksed.

Novembris otsustas Tartu halduskohus rahuldada Apotheka kaebuse ja tühistas ravimiameti otsuse peatada apteegi tegevusluba PERH-is. Samuti jättis kohus muutmata toona kohaldatud esialgse õiguskaitse, mis andis apteegile võimaluse tegevust jätkata kaebuse lahendamise ajal.

Üürileping on vaid info

Täna avaldatud otsuses selgitab ringkonnakohus, et seaduses sätestatud majandustegevuse nõuded jaotatakse isikulisteks, esemelisteks ja informatsioonilisteks. Nii apteek kui kohtud peavad üürilepingut informatsioonilisteks nõudeks, ehkki ravimiamet sellega ei nõustu.

Ringkonnakohtu hinnangul saab tegevusloa kontrollimisel vaadata üksnes isikulisi ja esemelisi nõudeid, kuna nende täitmise hindamine võimaldab otsustada, kas taotleja vastab tingimustele. Seetõttu polegi üürilepingul kohtute hinnangul tegevusloa kontrollimisel mingit tähtsust.

Ühtlasi selgitas ringkonnakohus, et olukorras, kus apteegile on antud tegevusluba apteegiteenuse osutamiseks ja ta osutabki seda tegevusloal märgitud asukohas, ei saa üürilepingu puudumist pidada määravaks tegevusloa kehtivuse peatamise otsustamisel.

Ravimiametil on õigus esitada tänase otsuse peale kaebuse riigikohtule 30 päeva jooksul.

Üheksa kuud vaidlusi

Ehkki konkreetne kohtuvaidlus käis ainult tegevusloa peatamise, mitte üürivaidluse üle, mõjutab kaudselt see kohtuasi ka haigla ja apteegi vahelist vaidlust. Nii kaua, kuni ravimiametil ei õnnestu apteegi tegevusluba peatada või täielikult tühistada, saab Apotheka PERH-is tegevust jätkata. Seda põhjusel, et haigla ja apteegi vaheline kohtuvaidlus algab alles septembris ja kestab tõenäoliselt vähemalt paar aastat.

Üürivaidlus PERH-i apteegipinna üle sai alguse 2017. aasta 2. oktoobril, kui Apotheka üürileping haiglaga lõppes. PERH korraldas eelmise aasta juulis üürniku leidmiseks avaliku konkursi, mille võitis Benu Apteek Eesti OÜ. Benu ei ole konkurendi tegevuse tõttu saanud siiani haiglas apteeki avada.