Tõnis Allik ja Marko Kilk Foto: Rauno Volmar

Täna kell 12 jätkunud kohtuasja avas prokurör Evestus, kes luges ette muudetud süüdistuse. Evestus märkis, et pärast Helmese esindajate Jaan Pillesaare ja Andres Kuke, reisikonsultandi ja süüdistatavate ära kuulamist, on tal tekkinud kahtlus, et Kukk oleks viidud eksitusse, nagu ta ise väitis.

Uue süüdistuse järgi süüdistab prokuratuur nii Allikut kui Kilki korduvas pistise võtmises grupi poolt. Sellesse süüdistuse lisati ’grupi poolt’ ja see käib endiselt Dussmanni korraldatud kliendiüritustel osalemise kohta. Evestus jättis uuest süüdistusest välja küll kelmuse, ent muutis süüdistust nõnda, et kelmuse episoodid lähevad nüüd pistise süüdistuse alla.

Prokurör jättis alles mõlema mehe suhtes ka omastamise süüdistuse, mis käib nende elukaaslaste puhkusereiside kohta ja mille eest tasus PERH. Omastamise süüdistust on Kilk kohtus ütlusi andes kommenteerinud, et see juhtus eksituse tõttu, sest reisikonsultant unustas arved eraldada ja nõnda maksiski haigla kogemata meeste elukaaslaste reiside eest.

Evestus teatas kohtus, et kavatseb alustada kriminaalmenetlust nüüd ka algselt kannatanuna esinenud IT-firma Helmese ja firmat esindanud Andres Kuke suhtes. Erinevate osapoolte ütlustest ilmnes, et Kukk oli kursis Helmese ja haigla juhtide kokkuleppega, mille järgi tasuti tehtud meeste tehtud töö eest justnimelt nende puhkusereiside arved. Paari nädala eest kohtus ütlusi andes väitsid nii Kukk kui Pillesaaar, et polnud sellest teadlikud. Alliku, Kilgi ja reisikonsultandi ütlused lükkasid need väited aga ümber.

Ühtlasi otsustati täna kohtus, et Helmes ei saa muudetud süüdistuse järgi olla kriminaalasjas kannatanu ega nõuda kelmuse eest tsiviilhagi, sest kelmust uues süüdistuse enam pole.

Algselt süüdistas riigiprokuratuur PERH-i endist juhti Tõnis Allikut korduvas pistise võtmises ning kelmuses ja omastamises. Pistise võtmise süüdistuse järgi tagas Allik vastutasuks aastate jooksul raviasutuse toitlustaja hangetel võidu Dussmannile. Altkäemaks olevat seisnenud võimaluses käia ettevõtte kulul Saksamaal festivalil Oktoberfest.

Kelmuse ja omastamise süüdistuse järgi käisid PERH-ile infosüsteemide arendustöid teinud Helmes AS-i kulul ja ettevõtte teadmata peale lubatud tööalaste välisreiside koos pereliikmetega ka puhkusereisidel.

Haigla endise IT-juhi Marko Kilgi süüdistus erines Alliku süüdistuses pistise võtmise osas, seega süüdistas prokuratuur Kilki kelmuses ja omastamises.

Endiste haigla juhtide kaitsja Margus Kurm taotles muudetud süüdistusega tutvusmiseks nädala pikkust vaheaega. Seega jätkub kohtuasja sisuline arutelu 16. mail.

Uus kahtlustus
Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust algselt kannatanuna esinenud Helmese nõukogu liikme Andres Kuke suhtes. Menetlus alustati korduva pistise andmise paragrahvi järgi. Praegu kehtivas seaduses nimetatakse tegu altkäemaksu (vara ja muu soodustuse) andmiseks ametiisikule vastutasuna temapoolse ametiseisundi kasutamise eest. Samuti uuritakse algatatud kriminaalmenetluses juriidilist isikut Helmest korduva pistise andmise eest. Menetlus on suunatud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroosse.