Eelmisel nädalal otsustas riigikohus tühistada kahe alama astme kohtu otsused, mis on peatanud ühe suurpere vanemate hooldusõiguse ja mille alusel nende lapsed on elanud juba üle pooleteise aasta lastekodudes. Riigikohus otsustas saata asja uuesti läbivaatamiseks maakohtusse tagasi, et selgitada, milliseid abinõusid tuleks laste huvides kasutada.

Riigikohus leidis, et maakohus ja ringkonnakohus on langetanud väära otsuse, kui otsustas emalt ja isalt nende kuue alaealise lapse hooldusõiguse ära võtta.

„Asjaolu, et vanemad ei tule iseseisvalt toime pere igapäevaelu korraldamise ja laste arendamisega ning vanematel napib vahendeid pere ülalpidamiseks, ei anna iseenesest veel alust vanematelt laste suhtes isikuhooldusõigust täielikult ära võtta ega lapsi perest eraldada. Sellises olukorras on kolleegiumi hinnangul üldjuhul põhjendatud osutada vanematele abi ja juhendada vanemaid laste kasvatamise küsimustes,” kinnitavad riigikohtu kohtunikud. Riigikohus rõhutas, et perekonnaautonoomiast tulenevalt on ikkagi eelkõige vanemal õigus oma last ise kasvatada. Seega tuleb eelistada abinõusid, mis toetavad perekonda ning aitavad vanemate ja laste sidet tugevdada ja taastada.

Pere kuus väikelast on Lasnamäe linnaosa valitsuse otsuse järgi olnud kodust ära alates 2011. aasta maikuust. Kõige noorem laps, kes sündis alles mullu augustis, viidi ära otse sünnitusmajast ja on nüüd kogu senise elu elanud lastekodus.

Lasnamäe linnaosavalitsus ei soovinud riigikohtu otsust kommenteerida, viidates isikuandmete kaitsele.

Avalehele
156 Kommentaari
Loe veel: