----

Muutlike ilma –ja teeoludega arvestades tuleks kiiruse valikul ettevaatlikum olla sildadel, viaduktidel, nendele peale –ja mahasõitudel ning ristmikel. 

Sõidujälgede/radade vahel on nii soolalumesegu kui kinnisõidetud lund, teatas maanteeinfokeskus.
Raskendatud on liiklemine väiksematel kõrvalmaanteedel. Liiklemist häirib ka eessõitvate autorataste alt ülespaiskuv lumetolm.
Ilm oli sademeterohke. Kohati oli pinnatuisku. Teepinna temperatuure mõõdeti –7 kraadist saartel kuni –12 kraadini mandril.