Eestis võeti Nõukogude okupatsiooni ajal kasutusele erinevad propagandavõtted, rahvast sunniti osa võtma rongkäikudest ja miitingutest. Demonstratsioonidel kasutati kentsakaid dekoratsioone. Sakslased käivitasid samuti räige propaganda, aga see kasutas ka Eesti rahvussümboleid. Foto: Eesti Ajaloomuuseum

Aasta varem Nõukogude Liidu koosseisu liidetud Eestis olid kiiresti kasutusele võetud nõukogulikud propagandavõtted: sisse seati punanurgad, rahvast sunniti osa võtma rongkäikudest ja miitingutest jne.
Nõukogulikud ümberkorraldused jätkusid 1941. aastal, kui kommunistide viha pöördus iseseisva Eesti riigi, Eesti rahvusvärvide ja hümni vastu. Lõhuti Vabadussõja mälestusmärke ning raamatukogudest ja kauplustest korjati kokku uue võimu silmis ebasoovitavaid raamatuid, mis määrati hävitamisele. Arreteeriti oma meelsust näidanud inimesi. Näiteks Penijõe põllutöökooli õpilane Valentin Soopere mõisteti vangilaagrisse selle eest, et ta valmistas 24. veebruaril koolis sinimustvalge lipukese ja alustas Eesti hümni laulmise.

« Avalehele 47 Kommentaari