Rauno Volmar

Tallinna linna eelarve kogumaht väheneb 3,7 protsenti, teatas linnavolikogu.Tegevuskulude võrdluses tuleb vähenemine vastavalt 3,3 ja kuus protsenti, personalikulude osas kümme ja kuus protsenti. Linnapea Edgar Savisaare sõnul ei vähene Tallinnas õpetajate ja sotsiaaltöötajate palgad.

Eelarve menetlusel volikogus tehti teiseks ja kolmandaks lugemiseks kokku 94 muudatusettepanekut, millest leidis arvestamist enam kui kolmandik – 34. Näiteks sai üldhariduse omandamiseks vajalike tugiteenuste osutamine – logopeedid, pikapäevarühmad ja huvialaringid – täiendavalt 20 miljonit krooni.

Linnateenistujate palk kahaneb lõppeva aastaga võrreldes enam kui kuuendiku võrra ning palgafond kokku 46 miljoni krooni võrra.

Eelarve näeb investeeringuteks ette miljard krooni, sealhulgas vahendid mahukate projektidega jätkamiseks. Nii on kavas lõpule viia veevärgi ja kanalisatsiooni rajamine mitmes linnaosas, jätkata koolide renoveerimist, õuealade ja elamufassaadide korrastamist ning Ülemiste ristmiku rajamist.

Valmib 700 uut munitsipaalkorterit ja alustatakse linnahalli renoveerimist. Välisrahastusega projektide osakaal kasvab üle kolme korra, 91 miljonilt 330 miljoni kroonini.
Teede ja tänavate rekonstrueerimiseks lisati kuludesse 18 miljonit krooni. Samuti suurenesid Kultuurikatla investeeringud, mitmed sotsiaalvaldkonnale, noorsportlaste terviseuuringutele ja heakorrale suunatavad kulud. Kokku kasvas algselt seitsme miljardi suuruseks kavandatud eelarve 73 miljoni krooni võrra. 

Ligi 12 tundi kestnud volikogu istungil kella kahe paiku öösel hääletusele pandud eelarve vastuvõtmist toetas 51 linnavolinikku, vastu hääletas 17.