Arno Mikkor

„Palgatoetust saab tööandja ka praegu küsida, kuid võrreldes varasemaga oleme muutnud taotlemise tingimusi lihtsamaks. See peaks soodustama töötute tööle võtmist. Jätkuvalt pöörame tähelepanu täiend- ja ümberõppe võimalustele. Samuti pakutakse ka tööpraktikat, mis annab võimaluse tööandjale leida sobiv inimene,” ütles Hanno Pevkur ministeeriumi pressiteates.

„Töötuse ennetamiseks on eraldi rõhk pandud neile inimestele, kes on saanud koondamisteate – nemad võivad saada näiteks nõustamist, töövahendust või pakutakse neile erinevaid täiendkoolitusvõimalusi,” lisas ta.

Programmi eesmärgid on töötust ennetada ja töökaotuse tagajärgi leevendada, aga ka tööhõive suurendamine, tööpuuduse vähendamine ja töötuse kestuse lühendamine. Oluline on ka see, et tööotsijale oleksid paremini kättesaadavad vajaminev info ning teenused.

Programmi eelarve järgmisel aastal on kokku üle 422 miljoni krooni, sellest ESF toetus üle 353 miljoni krooni. Võrreldes tänavuse aastaga on eelarve suurenenud. Eelarve aastateks 2007-2009 on 407 271 580 krooni (sellest 2009. aastal 319 444 235 krooni).

Programmile lisaks saavad riigiasutused, kohalikud omavalitused, ettevõtjad ning ka MTÜ-d ja sihtasutused toetust avatud taotlusvoorust. Tänavu aasta alguses sai avatud taotlusvoorudest toetust taotleda 150 miljoni krooni eest, järgmisel aastal saavad rahastuse projektid 200 miljonit krooni ulatuses. Kolmas taotlusvoor projektide esitamiseks on plaanis avada 2010. aasta lõpus.