Arvutiklasside idee eestvedaja, Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani sõnul on arvutiklassi rajamine sujunud igati ladusalt. Koostöö kaitseväe ning ettevõtjate vahel on tulemuslik, kuna mõlemad osapooled näevad infotehnoloogia suuri kasutusvõimalusi tulevikus.

Järgmine Riigikaitse Edendamise SA poolt sisustatav arvutiklass on plaanis avada tuleva aasta alguses Tapa välja- õppekeskuses.

Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe parandamist ning aidata kaasa kaitseväelaste haridustaseme tõstmisele. Raha selleks saab sihtasutus annetustest.

“Üks grupp erasektori inimesi on aru saanud, et maagiline kaks protsenti riigikaitsele ei ole mingi imerohi, ja tuli riigile appi,” kiitis kaitseminister Jaak Jõerüüt eile Meegomäe õppeklassi avamisel.

Vastavatud arvutiklassis on 21 töökohta, lisavarustuseks printer, skanner ja projektor. Arvutid on varustatud tekstitöötluseks ja tabelarvutuseks vajaliku tarkvaraga, lisaks saab surfata internetis ja vahetada meile. EPL