Kaja Kallas Foto: Tiit Blaat

TSITAAT
Kaja Kallas kirjutas 6. novembril Eesti Päevalehe arvamusloos: "Tänane valitsus on eelarevemulli viimase piirini täis puhunud ja reserviraha ära kulutanud, kuigi majanduses on, selgub, viimased kolm aastat olnud head ajad."

KONTROLL

Vaatame 30. septembril Rahandusministeeriumi poolt avaldatud stabiliseerimisreservi aruannet ja likviidsusreserivi aruannet.

Stabiliseerimisreservi maht on toodud järgneval graafikul siniste tulpadena:

Illustratsioon: riigikassa

Näeme, et reservi maht on püsinud ametisoleva valitsuse ajal stabiilselt üle 400 miljoni euro.

Likviidsusreservi maht on toodud järgneval graafikul samuti siniste tulpadena:

Illustratsioon: riigikassa

Näeme, et reservi maht on kasvanud nii eelenva aasta kui ka eelneva valitsusega võrreldes.

Käesoleva kontrolli eesmärk ei ole tõestada, et valitsus on hoidnud reservide mahtu majanduse käekäiku arvestades piisaval tasemel, vaid seda, et väide nende "ära kulutamisest" on sõnastatud liiga aplalt, eksitavalt.

OTSUS
Vale.

Vale
Foto: Ekspress Meedia

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.