100-eurone Foto: Anni Õnneleid

TSITAAT

26. veebruaril väitis Kõva ajalehes Pealinn: "Pensionäride keskmine pension on viimase nelja aastaga tõusnud 140 eurot. See on see, mida me maksimaalselt oleme suutelised täna meie eakatele inimestele võimaldama.”

KONTROLL

Kõva väite kontrollimise aluseks võtame hiljuti sotsiaalministeeriumi kodulehel avaldatud pressiteate, milles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kommenteerib 2018. aasta 1. aprillist jõustuvat pensionitõusu. Ta ütleb, et 44-aastase staažiga inimese keskmine pension on alates 1. aprillist üle 30 euro kõrgem ehk 446,5 eurot senise 415,6 asemel. Selleks, et arvutada välja keskmise vanaduspensioni muutumine viimase nelja aasta vältel, vaatame statistikaameti kodulehelt 2014. aasta keskmist pensionit: 345,1 eurot.

Lahutades 1. aprillist jõustuvast 446,5 eurost 2014. aasta keskmise 345,1 eurot, saame muutuseks 101,1 eurot. Arvestades seda, et kõik vanaduspensioni saajad pole 44-aastase staažiga, jääb keskmine pension 2018. aastal ilmselt isegi alla 446,5 euro. Seega on viimase nelja aastaga keskmine pension tõusnud 100 eurot või vähem.

OTSUS

Vale.

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Väidetele antakse hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.