Sihtasutus Archimedes jagab tänavu noorte projektidele 30 miljonit

 (1)

Raha on projektidele jagamiseks rohkem, kui taotletakse, kõik huvilised on oodatud.

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa noorteprogrammi projektitoetuste eelarve on tänavu 30 miljonit krooni.

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti teabe ja kommunikatsiooni valdkonna koordinaatori Hannes Lentsi sõnul on praegu võimalik noorte tegemisi rohkem toetada kui taotlusi esitatakse, mistõttu on kõik huvilised oodatud.

Erinevate alaprogrammide raames on noortel võimalik raha taotleda oma initsiatiivil ja korraldusel läbiviidavate noortegruppidega kokkusaamiste jaoks mõnes Euroopa või ka näiteks Ladina-Ameerika riigis. Raha võib taotleda ka selleks, et minna kuni aastaks välisriiki elama ja mittetulunduslikku tööd tegema. Toetatakse ka kohalikke projekte.

Lentsi jutu järgi võivad erinevate projektide jaoks raha taotleda kõik tavalised 15–25-aastased noored. Mingisse organisatsiooni kuulumine pole kohustuslik. “Me ei sea taotlejatele mingeid haridust või keeleoskust puudutavaid piiranguid,” kutsus Lents noori raha jagamises osalema.