Messi käigus näidatakse ettevõtlikkust läbi kolme dimensiooni – innovatsioon, turundus ja rahvusvahelisus.

Iga dimensioon tähendab teatud tegevust messi raames.

1) Innovatsioon käsitleb peamiselt erinevate ettevõttesiseste juhtumitega tutvumist ja lahendamist. Eelregistreerumise alusel saavad ligi 70 eesti noort lahendada messipäeval edukate Eesti ettevõtete poolt ette antud juhtumeid, mis on seotud nende ettevõtete põhitööga. Seeläbi saavad noored osa firmade sisemistest protsessidest ning võimaluse panna proovile oma loovus. Edukas osalemine on loomulikult ka premeeritud erinevate põnevate auhindadega.

2) Turunduse dimensiooni raames näitavad teatud Eesti juhtivettevõtted turundustelgis ning laval oma tööd (tegevust, tooteid) läbi huvitava interaktiivse tegevuse messi kõikidele külastajatele.

3) Ligi 25 erineva riigi esindajad tutvustavad oma riike ja kultuure läbi erinevate mängude, võistluste ja esitluste. Samuti on üles seatud kõikide riikide lauad neid tutvustavate materjalidega. 

Messil on esindatud ka SA Noored Kooli, kes on kutsunud esinema Energiakeskuse tegevdirektor Aare Baumeri.