„Rahapuudus ei ole vabandus ning see on äärmiselt taunitav, kui riik ise kohtulahenditest kinni ei pea. See õõnestab õiguskaitsesüsteemi tõhusat toimimist ja riivab tugevalt igaühe õiglustunnet,“ kritiseeris Danilson-Järg. „Sotsiaalministeerium ja sotsiaalminister peavad selle eest seisma, et nende vastutusalas kohtulahendeid täidetaks, ja selleks vajalikud vahendid ka leidma. Justiitsministrina tõstatan selle teema kindlasti ka valitsuses,“ lubas justiitsminister.