Lisaks oli algusest peale selge, et ettevõttetele ja omavalitsustele pole universaalteenusest kasu, sest olemasoleva paketi lõpetamise trahv on tihti suurem, kui saadav kasu. Ka siin mängib rolli see, et pole teada universaalteenuse hind tulevikus.