Septembris kirjutas Eesti Päevaleht Kuku küla elanike vastuseisust maanteeameti tellimusel Rapla-Tagadi piirkonda kavandatavale maanteelõigule, kuna tee hakkaks jooksma üle Hagudi raba serva ja sellest 150 meetri kaugusele jääks üleeuroopalise tähtsusega Natura 2000 ala. Peale selle kulgeks neljarajaliseks plaanitud maantee üle metsloomaradade ja inimeste koduõuede, mis kohati on saja aasta vanused. Kohalikud elanikud koostasid eelprojekti avaliku väljapaneku raames Rapla keskkonnateenistusele kirja, milles tõid välja keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande puudused ja maantee rajamisega kaasnevad ohud. Kirjale saadi ka vastus, milles avaldati nõusolekut KMH puuduste suhtes ja lubati korraldada uus avalik arutelu.

Keskkond ohus

„Tagantjärele tundub, et keskkonnateenistus tahtis inimesed lihtsalt maha rahustada,” nendib Kuku küla elanik Ülle Kull, sest juhuse tahtel avastasid kohalikud avalike teadaannete registrit sirvides, et nende seljataga oli eelmisel kolmapäeval Rapla-Tagadi maantee eelprojekt ikkagi vastu võetud. „On uskumatu, et keskkonnateenistus KMH projekti heaks kiitis, kuna see seab ohtu ümbritseva looduskeskkonna ja muudab tundmatuseni piirkonnas elavate inimeste kodupaika. Imelik on ka see, et kohalike ettepanekuid lihtsalt ignoreeriti.”

Kull ja teised Kuku küla elanikud leiavad, et eelprojekti jaoks tehtud keskkonnamõjude hindamise aruanne oli koostatud ebamääraselt ja sisaldas lahtikirjutamata punkte. „Reaalprojekt OÜ koostatud eelprojekt ja AS-i Eesti Ramboll tehtud keskkonnamõjude hindamine on korruptsioonihõnguline,” avaldas Kull oma isiklikku seisukohta. „Oktoobris ütles Rapla vallavanem Aare Heinvee Maalehele, et on kohalike rahulolematusest häiritud ning inimestel ei tohiks olla ootusi, et riigi raba omaks peetakse. Minul tekib aga küsimus: mis see riik siis on, kui mitte siin elavad inimesed?”

Rapla keskkonnateenistuse sõnul on kohalike elanike pahameel tingitud asjaolust, et esmalt ei kiitnud Raplamaa keskkonnateenistus aruannet heaks, viidates puudustele KMH protsessi avalikustamisel, kuid järgnevate nädalate jooksul esitati teenistusele aruande lisadest puudu olnud dokumendid ja selgus, et KMH avalikustamine on toimunud seaduse järgi.

Vald ei mõista kohalike pahameelt

•• Rapla abivallavanem Ants Liibert kinnitas Päevalehele, et tema peab kavandatava Rapla-Tagadi teelõigu eelprojekti kõigist variantidest parimaks, ja leidis, et inimesed protestivad emotsioonide ajel. „Vana tee rekonstrueerimine või teise asukoha valimine oleks rumalus,” ütles Liibert. „Heaks kiidetud teetrass on parim valik.”

••  Abivallavanemaga nõustus ka eelprojekti koostanud Reaalprojekt OÜ juhataja Mikk Reier. „Eesti ongi kahjuks selline paik, et iga tee-ehitus kahjustab loodust ja kohalikke elanikke,” tõdes ta. „Saan aru ka kohalike pahameelest, sest keegi ei taha, et üle tema koduõue jookseks maantee, kuid kõigist kaalutud variantidest oli väljavalitu siiski mõistlikem.”

••  Keskkonnamõjude hindamise akt oli Reieri arvates samuti adekvaatselt koostatud. „Liikluse kasv on üle kümne protsendi aastas ja sellele tuginebki kavandatava neljarajalise maantee perspektiiv,” selgitas ta.