Maksuvabades piirkondades registreeritud ettevõtete kasutamine on rahapesu ja terrorismi rahastamise seisukohalt probleem, sest kurjategijad võivad nende abil saavutada anonüümsust. Selliste ettevõtete tehingute sisu kontrollimine on keeruline, kuna ettevõtted ei esita või esitavad väga vähesel määral andmeid oma registri- või tegevuskohajärgsele maksuhaldurile ja registrile. Rahapesu peamised eesmärgid on varjata ebaseaduslikult teenitud tulu ning vara tegelikke omanikke.

Rahapesu andmebürool ei ole maksuvabades piirkondades registreeritud ettevõtete kasutamise ja nende poolt tehtud tehingute statistikat. Riigi poolt astutud sammud rahapesu vastu võitlemise õigusliku regulatsiooni jõustamisel ning järelevalve- ja uurimisasutuste tõhusa töö tulemusena on selliste ettevõtete kasutamine võrreldes 1990. aastate lõpu ja 2000. algusega oluliselt vähenenud. Tihtilugu ei kaalu nimetatud ettevõtete kasutamisest saadav tulu üles nende skeemide ellu viimisest tingitud ebamugavusi.

Antud juhtum on näide sellest, kuidas osapoolte vahel konfidentsiaalsena käsitletud teave võib avalikuks saada. Selline info ei pruugi näidata asjaosalisi kõige paremas valguses ning võib tagantjärele kaasa tuua täiendava maksustamise, korruptsiooni paljastamise ning rahaliste vahendite tegelike kasutajate avalikustamise. Küllap vähendab seegi juhtum maksuvabade ettevõtete kasutamist.

Miks varjutakse maksuvabade firmade taha?

Maksuvabadeks firmadeks on ettevõtted, mis on registreeritud kas madala või null maksumääraga piirkonda või riiki, kus on minimaalne või lausa puuduv aruandluskohustus ja mis pakuvad seeläbi kasutajatele teatud anonüümsust. Selliseid ettevõtteid kasutatakse eelkõige maksude optimeerimiseks, mis on olenevalt riigi seadusandlusest ühel või teisel pool seaduslikkuse kitsast piiri. Suures osas legaalset kasutust leiavad need rahvusvahelises kaubandus-vahendustegevuses, varahalduses ja laevanduses. Ebastabiilse seadusandlusega riikides nagu Venemaa, Valgevene ja Ukraina võib täiendavaks põhjuseks olla oma varade kaitsmine riigi omavoli või kuritegelike gruppide eest. Muudel juhtudel on raske õigustada varade varjamist - sellisel juhul võib tegu olla kas maksudest või rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvalehoidmisega, korruptiivse või muu kuritegeliku vara varjamise, terrorismi rahastamise või rahapesuga.

Maksuvabade ettevõtete kasutamine võib olla põhjendatud ja tavapärane spetsiifilistes ärivaldkondades, näiteks laevanduses. Tavapärast äri ajavatel Eesti ettevõtjatel ei ole reeglina mõistlikke põhjuseid nende kasutamiseks.

Kas antud andmeleke võib viia ka Eestis rahapesualase uurimiseni?

Kontrollime ja analüüsime seda teavet vastavalt tavapärasele praktikale ning kui sellest nähtuvad andmed rahapesu kohta, siis on võimalik ka menetluse alustamine.