Keemiatööstuse liidu juhi keskne kriitika on suunatud kodanikuühenduste pöördumises väljatoodud väitele, et üleminek põlevkivist elektri asemel õli tootmisele suurendab globaalset CO2 heitmekogust, pidades seda valeks, mis justkui näitaks Eestit ja põlevkiviõlitööstust põhjendamatult halvas valguses.

Küll aga eirab Meybaum fakti, et põlevkiviõli tootmisel ja põletamisel tekib kokku rohkem kliimaheitmeid kui põlevkivist elektri tootmisel ja tarbimisel, nagu on kinnitanud Tallinna Tehnikaülikooli kütuste ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori juht Alar Konist