Pentile anti teada, et kõrgemalt poolt on otsustatud: nüüd lubatakse bussi ainult ratastooliga, mille kasutamisjuhendisse on valmistaja märkinud, et sellega võib inimest vedada nii, et ta istub toolis ka sõidu ajal. Nii näevad ette uued turvareeglid. Selleks pidi Pent välja otsima tehase juhendi ja sealt koha, mis räägib transportimisest. Seejärel saatis ta selle meilitsi Linnatranspordi AS-ile. Oma vana ratastooli kohta tuvastas Pent, et sellel on luba olemas. Mure on selles, et tal on just käsil uue tooli hankimine. Tal oli prooviks kasutusel uus aktiivratastool, mis sobib talle kehaliselt paremini, ja samalaadne kavas ka osta. Selgus aga, et uue ratastooli tootjafirma pole transpordiluba kasutusjuhendisse märkinud. Sellepärast tuli tal sellest ratastoolist loobuda, sest sellega poleks teda enam invabussiga veetud.