Suuremalt hakkas ta silma jääma 2012. aastal, kui tema büroos tehti järelkontroll ja ilmnes taas terve rida rikkumisi – peamiselt viivitused raha edasikandmises või kandmata jätmises. Tasub rõhutada, et järelkontrolliks pidi Vilbo valmis olema, sest sellele eelnesid korralisel kontrollil saadud ettekirjutused.