Mis puutub lastekaitse aspekti, siis tänase Eesti Päevalehe intervjuus annab Mihkelson üsna usutava selgituse, miks teda ei peaks kõnealuse loo tõttu lastele ohuks pidama. Tõsi, paljud inimesed ei jää tema versiooni uskuma. Ja neid ümber veenda on keeruline, kui mitte võimatu, sest teema on emotsionaalne ja kaasa mängivad ka poliitilised ja muud eelhoiakud.

Mihkelsoni uskujate ja mitteuskujate vaheline joon jookseb suuresti mööda erakondlikke piire, aga mitte eranditult. Tõepoolest, ajaloost leiab üksjagu näiteid, kus laste väärkohtleja on olnud lugupeetud fassaadiga osav manipulaator, mistõttu pole kaebajaid esialgu uskuma jäädud.

Praegusel juhul küll ei peaks Mihkelsoni paranoiliselt kahtlustama (vt „Fotode skandaali anatoomia: lugu lahku läinud Emast ja Isast, kes on kaotanud teineteise suhtes vähimagi usalduse“, EE 2.11). Seda enam et juba kahe aasta eest asjaomastes instantsides uurimise all olnud juhtum visati avalikkuse ette just siis, kui valimiskampaania hakkas hoogu koguma. Hämmastav kokkusattumus! Või pani pommi plahvatama hoopis Postimehe vastse peatoimetaja kihk ennast tõestada?

Mihkelsonil on ratsionaalne praegu ajutiselt tagasi tõmbuda. Ajutine taandumine võib olla ka tugevuse, mitte nõrkuse märk.

Mihkelson kinnitab skandaalist hoolimata: „Ma jätkan oma tööd, kui mulle selleks võimalus antakse.“ Poliitoponendid seevastu arvavad, et ta peaks komisjoni esimehe kohalt tagasi astuma või üldse poliitikast taanduma.

Töist taandumist saab tõlgendada nii, et Mihkelson tunnistabki ennast milleski süüdi olevat, aga saab ka tõlgendada nii, et ta vajab praegu rohkem aega oma perele toeks olemiseks.

Meie arvates oleks Mihkelsonil ratsionaalne praegu tagasi tõmbuda. Töine tegevus on tal praegu nagunii mõningal määral häiritud ja samuti võib olla vaja pühendada rohkem aega perele. Ajutine taandumine võib olla ka tugevuse, mitte nõrkuse märk. Avalikkuse huvi selle loo vastu vaibub peagi ja paari-kolme kuu pärast saab Mihkelson astuda riigikogu valimistele vastu tugevamana kui praegu. Ent avalikkuse huvides on, et valimiskampaania keskenduks sisulistele teemadele, mitte sopaloopimisele.

Jaga
Kommentaarid