Atentaadikatses süüdistatav mees tunnistas ülekuulamisel politseile, et ta soovis Khani tappa, kuna viimane tegeleb sihilikult inimeste eksitamisega. Kurjategija kinnitas, et tegutses üksi.