Punamonumentide eemaldamist võimaldava ehitusseadustiku muudatustega seoses on lisaks Kovalenko-Kõlvarti poolt kirjutatule ja öeldule meedias levitatud ka muid valearusaamasid. Esiteks on eksitav kõneleda „monumendiseadusest“ või „punamonumentide vastasest kampaaniast“, sest täiendatakse juba kehtivat ehitusseadustikku, kuhu lisatakse uus nõue seoses rajatiste ning hoonete välisilmega.