Soome ja teised Põhjamaad meelitavad üha enam energiamahukaid tööstusinvesteeringuid Euroopa keskosadest, kus elektrihinnad ei lange kaugeltki nii kiiresti kui Põhjamaades, kus investeeritakse aktiivselt roheenergiasse. Kahjuks jäävad Eesti tööstusettevõtted meie aeglase roheenergia tootmisvõimsuse kasvu tõttu aina nõrgemale konkurentsipositsioonile võrreldes Soome ja teiste Põhjamaadega.