1. Riigi õigusabisüsteem vajab reformi. See on üks väga ressursimahukas justiitsvaldkond, millega ei ole praegu rahul ei õigusabiosutajad (advokatuur) ega õigusabiteenuse saajad. Inimestele on vaja suuremat õigusturvalisust. Osa valdkondade ülereguleerimine võib võtta inimestelt hinge. Õigusselguse eest pole senised justiitsministrid piisavalt seisnud.