Biolagunevad jäätmed lähevad eraldi konteinerisse, mis on oma maja juures. Võrreldes muude jäätmetega tekib seda küll väga vähe. Järgi jääb olmeprügi, mille konteinerit prügivedaja kord kuus tühjendab. Viimasel ajal olen märganud, et ka kuu ajaga täitub see vaid poolikult. Ehk siis minu kogemus näitab, et jäätmete sorteerimise puhul väheneb segaolmeprügi hulk.