Inimarengu aruande vastus ei ole esmapilgul julgustav. Arvud näitavad, et lapsed jäävad tavaliselt samasse sissetulekuklassi kui nende vanemad ehk üldistades: müüja pojast vaevalt sirgub tippadvokaati ja arsti tütar ei pühendu aastateks hooldajatööle.