Harju maakohus otsustas eelmisel nädalal, et Caspar vajab eestkostet, kuid eestkostjaks ei määranud mitte linna, vaid ema Kaire. „Kohus on seisukohal, et Kaire Reier on isikuomadustelt sobiv isik oma poja eestkostja ülesandeid täitma. Kindlasti ei ole võimalik jõuda järeldusele, et tal puudub tahe ja oskus oma poja jaoks võimalikult sobiliku elukorralduse tagamiseks,“ arvab kohtunik Enely Sepp. „Esitatud tõenditest nähtuvalt on suhtlusprobleemid Kaire Reieri ja avaldaja vahel tekkinud sellest, et Kaire Reieri arusaam poja vajadustest ja kohaliku omavalitsuse kohustustest ei ole langenud kokku kohaliku omavalitsuse tegelike võimalustega.“