Olgu kohe alguseks öeldud, et sotsiaaldemokraadid soovisid veelgi õiglasemat süsteemi, mis väärtustaks iga last, kasvagu ta siis ühe- või kahelapselises peres või lasterikkas peres, tõstes selleks ka universaalset lapsetoetust kõigile võrdsesse suurusesse. Kahjuks ei leidnud see ettepanek tänases keerulises riigirahanduse olukorras toetust.