Peagi esitab Eesti Euroopa Komisjonile riikliku energia- ja kliimakava (REKK) ajakohastatud kavandi. REKK peaks olema teedrajav kava, mis seaks lähtuvalt suurenenud vajadusest ka senisest nõudlikumaid kliimaeesmärke - vähemalt nii näevad seda Euroopa Komisjon ja paljud Euroopa keskkonnaühendused.