Sihtasutuse vormile üleminek ei ole tema sõnul üllatus, seda on kavandatud ligi kümme aastat ja selle kohta on tehtud ka kaks analüüsi. „Viimases, 2019. aastal valminus, on ka sõnastatud, et juhul kui riigiasutuste ümberkorraldamisega ei kaasne lähiaastate perspektiivis täiendavat tuge arendustegevusteks, personali tugevdamiseks ja ruumiprobleemide lahendamiseks, tuleks kaaluda EAM ja ETDM-i jätkamist eraldi sihtasutustena. Nüüd planeeritakse luua kahe iseseisvalt toimiva muuseumi asemele üks,“ lausub Lobjakas.