Töötute arv suurenes peamiselt seetõttu, et inimestel on uue töö leidmine muutunud keerulisemaks. Novembris tuli töötukassasse isegi mõnevõrra vähem uusi töötuid kui septembris ja oktoobris, kuid kuna tööle saamine on muutunud raskemaks, siis läks kuu jooksul arvelt maha märkimisväärselt vähem inimesi kui varasematel kuudel.