KONTROLL | Laias laastus saab uurida riigi panust haridusesse kahel viisil: kas jagada riigi kulutused riigi sisemajanduse kogutoodanguga (SKT) või riigieelarvega. Vaatame, mitmendaks jääb Eesti Euroopa riikidest mõlemal juhul.