KONTROLL | Kõigepealt uurime, kas õpetajate palgatõus täpselt 2027. aastaks ning selles mahus on kinnitatud koalitsiooni poolt. Koalitsioonileppes 2023-2027 on haridus- ja teadusarengu valdkonna tegevuskavas öeldud järgmist: „Võtame eesmärgiks tõsta nelja aastaga õpetajate palk 120%-le keskmisest palgast, sh suurendame diferentseerimisfondi osa.“