Vahur Keller lõi teatri, kus valitseb rõhutatult kodune õhkkond – enne etenduse algust tervitab ta ise vaatajaid, vaheajal tuleb lavale ja ütleb: „Vaatame nii umbes 20 minuti pärast, kellest saab järgmine ohver!“