Sellest kategoorilisest imperatiivist lähtudes jäi tänavune võistlus üsna lahjaks ja tühjaks. Valdava osa laulude puhul jäi pigem mulje, nagu oleksid need tehtud vastu tahtmist, sunnitööna. Domineerisid kriiskamine, kaeblemine ja tõmblemine – õõnsalt võlts pateetika.