KONTROLL | Janek Mäggi väide jaotub kaheks osaks, millest esimeses käsitleb ta eurooplaste usku ukrainlaste võimalusse sõda võita. Viimane antud küsimust hindav uuring pärineb 21. veebruarist Euroopa Välissuhete Nõukogult (ECFR), kes esitas kaheteistkümne Euroopa Liidu liikmesriigi elanikele küsimuse „Milline on kõige tõenäolisem lõpp sõjale Ukrainas?“