Ühtlasi mõjuvad pisut arusaamatult jutud sellest, et teised erakonnad kogunevad juhatusega arutama Keskerakonna siseasju. Viimasena neist Isamaa. Need erakonnad võiksid eelkõige anda hinnangu oma ridadega hiljuti liitunud endiste keskerakondlaste vastutusele ja moraalsetele põhimõtetele. Kas endised keskerakondlased on vaatamata värskele nn Porto Franco otsusele läbinud oma uutes erakondades katseaja? Kuidagi valikulised on need väärtused.