Kuid kasulik on meenutada ajaloolist fakti: Putin kasutab mis iganes terroriakte ära enda võimu tugevdamiseks. Näiteks lõpetas ta pärast  kooli hõivamist Põhja-Osseetias asuvas Beslanis 2004. aastal Vene kuberneride valimised ning hakkas neid määrama Kremlist, ehkki mingit loogikat keegi selles ei näinud.