Audit, kui seda sisuliselt tehakse, annab auditeeritavale enamasti ka infot, kuidas oma tegevust veelgi selgemini ja paremini korraldada. Seega julgen arvata, et suuremad organisatsioonid võiksid olla sellest ka ise huvitatud ja näha auditis pigem võimalust enda tegevus veelgi paremaks saada.