Isegi suurtel ekraanidel toimuv neid lavastusi ei ühenda. „Emajõe sündi“ saadab varem valmistatud ja monteeritud film, „Rahamaa“ film sünnib kohapeal, selle võtavad siin ja praegu üles kaks kaamerameest ja kohapeal eraldi režissöör.