Siseminister Tarmo Loodus ütles reedel Eesti Päevalehele, et Isamaaliidu ministrid teevad valitsusele ettepaneku sekkuda Eesti Televisiooni (ETV) programmipoliitikasse, et ETV näitaks rohkem riigi huvidega arvestavaid saateid.

ETV peadirektori kohusetäitja Tiina Kangro sõnul võivad kõigil inimestel olla oma arvamused. "Aga nii formuleeritud soov sekkuda ETV programmipoliitikasse, ei kannata loomulikult mingisugust kriitikat," ütles Kangro.

Tänu suurtele probleemidele avalik-õigusliku televisiooniga on Kangro sõnul hüppeliselt laienenud ka nende inimeste ring, kes tahaksid diskussioonis osalised olla ja sõna võtta. "Siiani tegeles ETV asjadega kitsam ring, kes oli ka asjaga kursis," tõdes Kangro.

Haridusminister Tõnis Lukas ütles, et ta on Looduse ja kaitseminister Jüri Luigega kord rääkinud isamaalise kasvatuse teemadel, kuid ühist arutelu ei saa käsitleda soovina teha valitsusele ettepanek sekkuda ETV programmipoliitikasse.

"Kui oleksime seda teemat sel viisil puudutanud, oleksime rääkinud ringhäälingunõukogust," kinnitas Lukas.

Lukas möönis, et isamaalisest kasvatusest rääkides oli vestluses märksõna, kuidas seda teha televisiooni vahendusel. "Mina olen väga huvitatud, et me näiteks haridussaate osas ETV-ga kaubale saaksime, kuid ma ei arva, et seal peaksid olema vaid ministeeriumi seisukohad. Tähtis on teema käsitlus," ütles Lukas.

Valitsuse pressibüroo direktori Kaarel Tarandi sõnul jätab nii praegune kui ka tulevane avaliku ringhäälingu korraldus riigi tellimuse sõnastamise ringhäälingunõukogu kätte. Tarandi sõnul pole midagi halba, kui riigi sisekorra-, riigikaitse-, haridus- ja keskkonnateemalisi saateid oleks praegusest rohkem. "Aga valitsusel pole mingisugust kavatsust selles osas ettekirjutusi teha ja veel vähem öelda, millise vaatenurga alt peab ühte või teist teemat käsitlema," kinnitas Tarand.

Ringhäälingunõukogu ja Isamaaliidu liige Andres Herkel on nõus, et ETV peaks arvestama riigi huvidega, kuid ta ei pea võimalikuks, et valitsus sekkub ETV programmipoliitikasse. "See on välistatud. Usun, et sellise avalduse puhul on tegemist üleddramatiseeritud tõlgendusega," tõdes Herkel.

"ETV peab täitma talle seaduse poolt pandud ülesandeid ja kui ta seda teeb, siis sellest piisab. See on eluvõõras targutamine, kui palju ta seda parasjagu teeb," ütles Herkel. Tema sõnul peab avalik-õigusliku televisiooni ja raadio juurde kindlasti kuuluma toimetusliku sõltumatuse printsiip.