Aruanne märgib muuhulgas, et Eurovisiooni korraldamise eest on ETV-l riigilt seni saamata 2,188 miljonit krooni.

Ringhäälingunõukogu praegune esimees, endine riigikogu isamaaliitlasest liige Tiit Sinissaar, tõi põhiküsimusena esile ETV ja Eesti Raadio (ER) piisava ja stabiilse riigipoolse rahastamise. “Avalik-õiguslik ringhääling peab olema sõltumatu poliitiliste jõudude suvast,” lisas ta.

ETV juht Ilmar Raag tõi näiteks, et juba praegu peavad nad arvestama 2008. aasta olümpiamängude ülekandekuludega. Samuti on tema sõnul tuleval aastal vaja 12 miljonit krooni olümpiamängude ja jalgpalli EM-i telepildi edastamiseks.

Ringhäälingunõukogu liige Ivar Jõesaar mainis, et ETV ja ER saavad võrreldes teiste Euroopa riikide avalik-õiguslike ringhäälingutega riigilt raha vähem.

Ringhäälingunõukogu liikme Hagi Šeini sõnul on ETV veel liiga tugevalt poliitiliste otsuste meelevallas. “See on viimane kants, mida püütakse vallutada, eriti torkab see silma enne valimisi,” ütles ta.

2000. aastal said ringhäälingunõukogu liikmeks riigikogulastest peale Sinissaare veel Villu Reiljan, Peeter Kreitzberg, Ignar Fjuk ja Marju Lauristin. Uues riigikogus on neist vaid Kreitzberg, teised määrab parlament.

Ringhäälingunõukogus saavad jätkata ka Andres Jõesaar, Andres Root, Hagi Šein ja Silva Tomingas.